Slider

Industristäd och höghöjdstädning

Varje Industrimiljö är unik, med helt olika förutsättningar. Vi har genom åren skaffat oss den erfarenhet som krävs för att klara alltifrån hårt nedsmutsade verkstadsmiljöer till livsmedelsindustrier med höga hygienkrav.

Höghöjdsstädning förebygger att damm och annan smuts samlas på ytor som sällan rengörs. Denna åtgärd är viktig i förebyggande syfte ur ett brand- och säkerhetsperspektiv. Det innebär dessutom bättre luft och mindre smuts i din lokal.