Taket för Rutavdraget dubblas från den 1 juli 2019!

Regeringen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 tkr per år till högst 50 tkr per år. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag. Enligt januariöverenskommelsen ska rutavdraget tredubblas till 75 tkr och detta kan därför ses som ett första steg.

Rut-försäljningen har i landet haft en mycket positiv utveckling ända sedan starten 2007 och fortsätter så under 2019. Under första kvartalet ökade den totala rut-försäljningen med 12% jämfört med förra året. Hemstädning utgör 76% av omsättningen av rut. Mer om villkoren för rutavdrag går att läsa på Skatteverkets hemsida. De allra flesta politiska partier är idag väldigt positiva till det tidigare hett debatterade rutavdraget och man ser idag alla de positiva effekterna det haft på både skapandet av fler nya bra instegsjobb men också ökade skatteintäkter för staten.

Enligt arbetsgivarorganisationen Almega har Rutavdraget gett över 30 000 nya jobb sedan det infördes 2007. Av dessa har ca 75% gått till människor som stått utanför arbetsmarknaden.

Vi på Ekbergs är naturligtvis jätteglada över att kunna få hjälpa till ännu mer med våra tjänster för privatpersoner.