Slider

Våra värderingar

För att kunna leverera trivsel till våra kunder är det avgörande att vi som jobbar på Ekbergs också trivs på jobbet. Goda arbetskamrater är den kanske enskilt viktigaste delen för att trivas i vardagen. Bra arbetskamrater delar grundvärderingar och drar åt samma håll.

Vi som arbetar på Ekbergs har enats om fyra gemensamma grundvärderingar: Hållbarhet, Engagemang, Lärande och Trygghet. Dessa påverkar oss varje dag och styr vad vi gör och hur vi beter oss mot varandra och mot våra kunder. Nedan ges några exempel på vad vi gör i vardagen.

Hållbarhet

Vi strävar efter långsiktiga relationer med såväl kunder, medarbetare som leverantörer. Vi är mot andra som vi vill att de skall vara mot oss. Vi vill ta ansvar för miljön och ser jorden mer som ett lån av våra barn än ett arv av våra förfäder.

Engagemang

Genom professionell städning och trevligt bemötande vill vi göra skillnad i människors liv. Vi är stolta och vill med vårt engagemang vara med och skapa den bästa arbetsplatsen bland städföretag på de platser vi verkar.

Lärande

Vi tror att personlig utveckling och lärande är en nyckel till framgång. Kunskap kan fås varje dag och vi vet att delad kunskap är dubbel kunskap varför öppenhet är ett nyckelord. Vi har sedan 2006 erbjudit alla medarbetare att gå SRY kurs med möjlighet att erhålla ett yrkesbevis. Detta är en bra grund men bara en början. Vi tror på ett livslångt lärande och att alla därmed har något att lära.

Trygghet

Vi har tydliga rutiner för verksamheten beträffande schemaläggning, städmetoder, städinstruktioner med mera. Vi ger nya medarbetare god introduktion och är tydliga i kommunikationen. Vi erbjuder fasta anställningar så långt det är möjligt.  Vi är alltid ärliga mot såväl kunder som medarbetare.