Hur påverkas vi på Ekbergs och våra uppdrag av Covid-19? Vi uppdaterar regelbundet våra rutiner och riktlinjer utifrån Folkhälsomyndigheten och de riktlinjer de ger. Vid sidan om att hålla sig hemma vid minsta förkylningssymtom är enligt Folkhälsomyndigheten  fysisk distans (>1,5 meter) till andra människor den klart viktigaste åtgärden för att minska smittspridning. God handhygien kommer […]