Yt-desinfektion
företag

Yt-desinfektion

Behovet av extra städ insatser och yt-desinficering av förklarliga skäl just nu är väldigt stort. För många arbetsplatser och mötesplatser är det viktigt att fortsatt kunna hålla öppet.

Förutom att manuellt spraya/torka av kontaktytor som t ex handtag/ledstänger mm har vi även appliceringsutrustning för yt-desinficering av större ytor. Det är en elektromagnetisk pistol med behållare på ryggen. Den lägger en fin dimma som genom statisk laddning ”omsluter” rör och inredning på ett mycket effektivt sätt. Den är framtagen för att yt-desinficera större ytor på kort tid. Vi har också tillgång till svensktillverkad yt-desinfektion (som självklart även tar Coronaviruset)

Förutom Coronaviruset är det också högsäsong för andra typer av virussjukdomar. Det kostar i både mänskligt lidande och ekonomi. Även en ”vanlig förkylning” skapar idag oro och får klart större konsekvenser än normalt. Vi hjälper er med att yt-desinficera större/mindre lokaler, engångs/regelbundet.