Integritetspolicy
om oss

Integritetspolicy

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som kund?

De uppgifter som behandlas av oss är namn, personnummer (privatkunder), adress, telefonnummer, e-postadress. Den uppdragsbeskrivning som skapas kan också innehålla information om husdjur, dörrkod och larmkod, nyckelhantering samt eventuella allergier/särskilda föreskrifter.

Hur behandlar vi dessa uppgifter?

Dina uppgifter behandlas endast i syfte att kunna leverera våra tjänster till dig samt att skicka nyhetsbrev eller annan viktig information. Vi hanterar uppgifterna i vårt affärssystem Tengella. Arbetsledningen har där behörighet att se och hantera uppgifter om dig som kund. Städpersonalen har genom en app i sin telefon behörighet att se nödvändig information om de kunder han/hon ska utföra uppdrag åt. Dina uppgifter behandlas aldrig direkt av tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Varje år går vi igenom och tar bort de kunder som vi inte utfört uppdrag åt under de senaste 2 åren.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad kund har vid berättigade skäl rätt till att kostnadsfritt en gång per år begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har även rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande samt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till dess att felaktigheterna blivit korrigerade.

Du äger även rätten att bli glömd (dvs raderad), förutsatt att detta inte påverkar möjligheten att fullgöra avtalet för tillgång till tjänsten, eller att svensk eller europeisk lag-, domstols- eller myndighetsbeslut förhindrar att din rätt att bli glömd kan åberopas.

Genom professionell städning och trevligt bemötande skapar vi trivsel hos våra kunder.