Integritetspolicy

Likt de flesta användare av internet är också vi angelägna om att slippa spam och annan typ av oönskad e-post. Därför vill vi också behandla våra besökare och kunder på ett sådant sätt som vi själva vill bli behandlade. Detta innebär att i de fall då du som besökare eller kund lämnar uppgifter till oss så kommer vi inte att lämna ut dessa uppgifter till obehöriga. Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Hantering av personuppgifter du lämnar till oss på hemsidan
Personuppgifter (namn, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med chattfunktion, intresseanmälan, nedladdning av guider, supportärenden och kontaktformulär sparas för det syfte du fyllt i formuläret så att vi ska kunna kontakta dig i enlighet med din önskan. Med intresseavvägning som grund gör vi i vissa fall utskick till dig i linje med den önskan du uttryckt. Våra nyhetsbrev är enkla att avanmäla sig från och i det fallet tar vi bort dina personuppgifter från utskickslistan.
Hanteringen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifterna inte sparas längre än nödvändigt och vi rensar personuppgifter på årlig basis med hänsyn till ändamålet. Så länge du är kund hos oss kommer vi lagra dina personuppgifter. Vissa uppgifter kan behållas längre då det krävs på grund av andra lagkrav så som bokföringslagen. Vi hanterar alla personuppgifter med respekt, hög säkerhet och sekretess.

Vi kommer alltså inte att ge bort, sälja, byta eller på annat sätt missbruka din e-postadress eller övriga uppgifter som du lämnar till oss.

Cookies
När du fortsätter använda webbplatsen godkänner du denna användning av cookies, du kan också välja att stänga av cookies i inställningarna på din webbläsare.
En cookie är en datafil som sparas i din webbläsare och som kan känna igen din dator över olika webbplatser och besök. Kakor används på nästan alla webbplatser. Alla webbplatser i EU som använder cookies ska enligt lag informera användarna om användningen av kakor i ett dokument som detta. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av webbplatsen, vi sparar ingen personlig information via cookies.
Du kan ta bort cookies som sparats på din dator när du vill, läs mer om respektive webbläsare Internet Explorer, Chrome, Firefox.

Vi har tjänster från tredje part som också använder kakor:
1. Google Analytics
Tjänsten tillhandahålls av Google för att samla in anonym statistik över webbplatstrafiken. Kakor används för att känna igen en dator vid upprepade besök på en sida. Alla data lagras i Googles servrar. Läs mer om hur Google hanterar insamlade data. Om du inte vill ta del av Google Analytics kan du installera det här insticksprogrammet.
2. Facebook
Med cookies mäter Facebook trafik från sina webbplatser och berör främst dig som har ett Facebookkonto, vi sparar inte på detta vis någon personlig information. Läs mer här.

Inga personuppgifter samlas in eller hanteras på oss och vi har inte tillgång till de personuppgifter som hanteras av tredje part enligt ovan.

Din rätt till dina personuppgifter
Du har rätt och möjlighet till att påverka den information som sparas om dig. Vi kommer på eget samt kunds initiativ rätta uppgifter som är felaktiga. Du kan när du vill begära att de uppgifter vi har om dig tas bort eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Anser du att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta oss eller Datainspektionen.

Du kan när du vill välja att avstå från att ta emot marknadskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från exempelvis våra nyhetsbrev. Om du vill tacka nej till all form av kommunikation från oss är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som kund?
De uppgifter som behandlas av oss är namn, personnummer (privatkunder), adress, telefonnummer, e-postadress. Den uppdragsbeskrivning som skapas kan också innehålla information om husdjur, dörrkod och larmkod, nyckelhantering samt eventuella allergier/särskilda föreskrifter.

Hur behandlar vi dessa uppgifter?
Dina uppgifter behandlas endast i syfte att kunna leverera våra tjänster till dig samt att skicka nyhetsbrev eller annan viktig information. Vi hanterar uppgifterna i vårt affärssystem Tengella. Arbetsledningen har där behörighet att se och hantera uppgifter om dig som kund. Städpersonalen har genom en app i sin telefon behörighet att se nödvändig information om de kunder han/hon ska utföra uppdrag åt. Dina uppgifter behandlas aldrig direkt av tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Varje år går vi igenom och tar bort de kunder som vi inte utfört uppdrag åt under de senaste 2 åren.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad kund har vid berättigade skäl rätt till att kostnadsfritt en gång per år begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har även rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande samt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till dess att felaktigheterna blivit korrigerade.

Du äger även rätten att bli glömd (dvs raderad), förutsatt att detta inte påverkar möjligheten att fullgöra avtalet för tillgång till tjänsten, eller att svensk eller europeisk lag-, domstols- eller myndighetsbeslut förhindrar att din rätt att bli glömd kan åberopas.

Kinna, Maj 2018

Mathias Eriksson
mathias.eriksson@ekbergsstad.se