Vi vill vara en del av den hållbara utvecklingen

 

Vi står alla inför enorma globala hållbarhetsutmaningar, och det gäller att fokusera på det lilla för att bidra till det stora. Med medvetenheten om att allt vi gör idag spelar roll i morgon kommer insikten om att tid är bland det mest värdefulla vi har.

Hållbarhet i vardagen

På vår dagliga basis arbetar vi med hållbarhet inom flera olika områden. Vi lyfter bland annat fyra av FN:s globala mål i vår varumärkesmanual. De 17 globala målen är en ambitiös agenda som världens länder har åtagit för att uppnå en hållbar utveckling. Ingen kan göra allt men alla kan göra något och vi på Ekbergs har valt att fokusera på följande mål. Mål tre – att avskaffa extrem fattigdom, fem – minska ojämlikheter och orättvisor i världen, åtta – att främja fred och rättvisa samt mål 13 – att lösa klimatkrisen till 2030. Det kommer innebära ett hårt och krävande arbete. Men för oss är det viktigt att göra det vi kan för kommande generationer. För att de ska få rätt förutsättningar för ett så bra liv som möjligt.

Hållbarhet på Ekbergs

Det arbete vi på Ekbergs utför är viktigt på så många sätt. Som vi skrev i inledningen är tid något bland de värdefullaste vi har. Genom att till exempel städa åt dig får du inte bara en sund närmiljö. Du får dessutom mer tid att spendera på ett sätt som ger dig energi och balans. Och med genomtänkta rutiner, arbetsplanering och val av miljösmarta transportmedel gör vi på Ekbergs hållbara och omtänksamma val. För kommande generationer.

Vad gör du för hållbara val i vardagen? Låt Ekbergs vara ett av dem.