Årskrönika

När vi nu lägger 2021 till handlingarna är det med stolthet jag ser tillbaka på året. Ännu ett år där vi lärt oss att hantera pandemins inverkan på vår vardag. Ombokningar, sjukfrånvaro och VAB har varit återkommande utmaningar varje dag. Trots detta har vi haft ännu ett rekordår med en tillväxt på över 10%!

Det glada 80-talet har lyft oss när vi i år firat 40-årsjubileum. Kampanjen att prova på hemstäd till 1981 år priser blev en succé som närmare 500 nya kunder valde att testa. Till vår stora glädje har den absoluta merparten också valt att därefter fortsätta med regelbunden hemstäd.

Efterfrågan på fönsterputsabonnemang har också ökat kraftigt och kunderna har nästan fördubblats under året. Skälet enligt kunderna är att det är så smidigt och prisvärt. Även företagskunder börjar anamma denna trend.

Vi jobbar hårt varje dag för att våra kunder ska vara nöjda. Årets mätning av NKI (Nöjd Kund Index) visar på att vi för första gången någonsin når ett index på över 8,0 och en NPS (Net Promoter Score) på 25%. Personalens trivsel mäter vi i vår Trivselbarometer (som baseras på Prevents OSA-enkät) där vi också når en ny rekordnivå på 7,5.

Nöjda kunder och glada medarbetare är en utmärkt kombination och grunden i hela vår verksamhet. För att stärka denna kombination har vi inför 2022 har vi tagit fram en strategi som kan summeras i ”Enklare med Ekbergs”.

Vi möter många människor som upplever en alltmer krävande och komplicerad tillvaro. I en värld full av möjligheter och där ”sky is the limit” är ett motto upplever många det svårt att få sin vardag att gå ihop och att hinna med alla ”måsten”.

Vi vill att våra kunder ska kunna andas ut och slappna av. Vi är en trygg och pålitlig vän som ger en renare och enklare vardag där människor trivs och mår bra.

Vi vill att våra medarbetare ska bidra till en enklare vardag för våra kunder men också för sina kollegor och sig själv. Vi strävar efter att förenkla och effektivisera arbetsflöden så att alla får uppleva en ökad trivsel i arbetsdagen med utveckling, glädje och tillväxt i fokus.

Detta är våra mål och vår i nriktning för 2022 – ett år då vi vill att du ska må bra! Och med det helt enkelt önska dig ett Gott Nytt År!

/Mathias Eriksson, Vd & delägare Ekbergs Fönsterputs & Städ AB